Talawanda Lake, Oklahoma, USA
Oklahoma Panhandle, USA
Pittsburg County, Oklahoma by Todd Tobey
Oklahoma, USA by marvin908
Kingfisher County, Oklahoma, USA by marvin908
Lake Claremore, Oklahoma by Samuel Bavido
Oklahoma, USA by Tobey308
Opaque  by  andbamnan